Notariskantoor Kruis-Sweere

2022 !

2022 !

2022 !
Allereerst de beste wensen voor 2022! Een nieuw jaar met nieuwe kansen..
Behalve corona heeft ook de woningmarkt de laatste jaren onze aandacht.
De huizenprijzen blijven stijgen, er wordt zelfs massaal overboden, de hypotheekrente bleef maar dalen (hoewel er de laatste tijd meer mensen zijn die bereidstellingsprovisie moeten betalen voor het aanhouden van de offerte, wat er op wijst dat de rente toch (licht) aan het stijgen is), en voor starters op de woningmarkt werd het steeds moeilijker om een woning te bemachtigen. Hoe zal het dit jaar gaan?

Op 1 januari 2021 werden de starters tegemoetgekomen door voor het eerste huis dat zij sinds 1-1-2021 aanschaffen een vrijstelling overdrachtsbelasting in te voeren, mits ze jonger zijn dan 35 jaar, het huis goedkoper is dan € 400.000 (sinds 1-4-2021 ingevoerd) én het de eigen woning wordt, waarin de starter zijn hoofdverblijf heeft en ingeschrven staat.
Voor alle andere eigen woningen die gekocht worden door particulieren bleef het tarief 2%.
Voor woningen die door bedrijven werden gekocht, of tweede-/vakantiewoningen alsmede voor bedrijfspanden, werd het tarief voor de overdrachtsbelasting 8%.

Vanaf 1 april 2022 komt er wederom een wijziging. Als twee leveringen binnen een jaar na elkaar plaatsvinden aan dezelfde persoon, worden de verkrijgingen fiscaal als één verkrijging gezien. Dit om misbruik te voorkomen die kennelijk het laatste jaar al wel heeft plaatsgevonden. Stel X, 28 jaar oud, koopt een huis met garage voor € 415.000. Dan heb je niet de startersvrijstelling want de koopsom ligt boven de € 400.000. Als je dan de garage á
€ 25.000 later laat leveren, betaal je over het huis ad € 390.000 niets aan overdrachtsbelasting (de vrijstelling is immers van toepassing) en over de latere garage 8% (want geen woning).
Doe je dit dus ná 1 april 2022, wordt er alsnog 2% over het huis berekend.

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de overdrachtsbelasting voor niet-woningen, en voor woningen die door niet-particulieren worden gekocht waarschijnlijk van 8% naar 9%.
Op diezelfde datum zal ook de grens voor de startersvrijstelling van € 400.000 naar € 440.000 gaan.

Om voor starters de aankoop van eerste eigen woning te vergemakkelijken was destijds ook de 'jubelton' ingevoerd: een bedrag van inmiddels  € 106.671 wat éénmalig vrij van schenkbelasting geschonken mag worden aan mensen die jonger zijn dan 40 jaar, voor de aankoop of vebetering van de eigen woning of de aflossing van een eigen-woningschuld.
Deze jubelton wordt mogelijk per 1-1-2024 afgeschaft! Als u hem dit jaar of in 2023 benut, mag de begiftigde er 3 kalenderjaren over doen om het bedrag te besteden. Dus doe je de schenking in juli 2022, moet het besteed zijn uiterlijk op 31-12-2024, en als je hem bijvoorbeeld in november 2023 doet, moet het geld uiterlijk 3-12-2025 besteed zijn.