Notariskantoor Kruis-Sweere

Column april 2022

Column april 2022

Column april 2022
Op 22 maart 2022. deed het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak die weer bewijst hoe belangrijk
het is om - zeker bij gewijzigde omstandigheden maar bij voorkeur één keer in de 5 jaar - kritisch naar je testament te kijken. Klopt het nog met de huidige situatie? Zijn er mensen in het testament genoemd die intussen overleden zijn? Was er een 'partner' aangewezen en is de relatie inmiddels geëindigd?

De casus in het testament was als volgt. Overledene X heeft 11 jaar voor zijn overlijden een testament gemaakt, en daarin zijn toenmalige echtgenote tot erfgename benoemd. Voor het geval de echtgenote zou ontbreken, wees X zijn broer B aan als erfgenaam.
Ten tijde van zijn overlijden was het eerste huwelijk door echtscheiding ontbonden en was X inmiddels gehuwd met Y uit welk huwelijk twee kinderen werden geboren. Het testament had hij nooit veranderd. Y stelt dat zij en de kinderen erfgenamen zijn nu het huwelijk heeft plaatsgevonden ná het testament, en B stelt dat hij enig erfgenaam is omdat X van de eerste echtgenote gescheiden is, en hij dus op grond van het testament enig erfgenaam is.

De Rechtbank geeft Y en haar kinderen gelijk. Door het tweede huwelijk van X zou de erfstelling op broer B niet meer toepasbaar zijn.
Het Hof vernietigde echter het vonnis van de Rechtbank. Volgens het Hof had X in het testament kunnen zetten dat zijn broer B alleen zou erven als hij zonder echtgenote en afstammelingen zou overlijden. Dat stond er niet in. Ook had X een nieuw testament kunnen maken na het huwelijk met zijn 2e echtgenote. Dat is ook niet gebeurd. Weliswaar was er wel eens een concept gemaakt maar dit is nimmer ondertekend. Het zou kunnen dat hij dacht dat een concept voldoende was, of dat het al getekend was, maar het is volgens het Hof ook mogelijk dat hij uiteindelijk toch niet wilde wat in het concept stond.
De conclusie van het Hof is dat de broer B enig erfgenaam is.

Als u dit leest denkt u wellicht "het moet wel heel erg zijn als iemand liever zijn broer in het testament wil dan zijn echtgenote en kinderen". Dat dacht ik namelijk; het is puur giswerk wat X nu daadwerkelijk gewild zou hebben en daarom houdt het Hof de exacte terminologie van het testament aan.

U ziet dus dat de tekst in het testament heel belangrijk is. Beter méér ovewegingen en uitleg opnemen dan minder. Zijn alle mogelijke omstandigheden voorzien en alle voorwaarden opgenomen? Als u oude testamenten heeft en uw situatie is daarna veranderd of u twijfelt of het testament wel uit zal werken zoals u wenst, maakt u dan gerust een afspraak voor een vrijblijvend advies! Zodat u geen X wordt, wiens wensen nu wellicht niet zijn vervuld.