Notariskantoor Kruis-Sweere

Column januari 2021

Column januari 2021

Column januari 2021

Allereerst de beste wensen voor een gezonder en vrolijker 2021!
Inmiddels is de rust op kantoor weer enigszins teruggekeerd. December 2020 was de drukste maand ooit, in de 18 jaar dat ik inmiddels notaris ben in Noordwijk.

Wat was de reden? Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de overdrachtsbelasting verhoogd van 2% naar 8% voor alle (tweede) woningen en aanhorigheden (garages, snippergroen enz.). Dus als je een recreatiechalet van € 250.000 kocht, was je daar in 2020 € 5.000 overdrachtsbelasting over verschuldigd en nu € 20.000! Hoe duurder het huis, hoe groter uiteraard het belang om één en ander nog in 2020 te realiseren. Ook garages bij je eigen huis en stukjes tuin bij je eigen huis vielen in 2020 onder het 2% tarief maar dit jaar in het 8% tarief als je de garage en de tuin niet gelijktijdig met het huis koopt, maar later.


Zijn we er dit jaar dan helemaal niet op vooruit gegaan? Toch wel. Want voor de starters is een overdrachtsbelasting vrijstelling gekomen. Ben je onder 35 jaar en heb je vanaf 1-1-2021 nog niet eerder een eigen huis gekocht, betaal je 0% overdrachtsbelasting. Je moet dan wel een startersverklaring invullen die te downloaden is van de site van de Belastingdienst. De notaris hecht deze verklaring aan de akte van levering en niet alleen de akte maar ook deze startersverklaring wordt bij de Belastingdienst geregistreerd. Let op! Als je jonger bent dan 35 jaar en je hebt een huis van meer dan € 400.000 op het oog, moet je de overdracht vóór 1 april 2021 plannen, omdat er tot die tijd geen maximum aan de koopsom zit. Vanaf 1 april 2021 geldt een maximum van € 400.000 wil je onder de startersvrijstelling vallen. Als je dus 1 mei 2021 als starter een huis koopt van € 500.000 ben je 2% overdrachtsbelasting verschuldigd, ofwel € 10.000.

Ook mensen die geen starter zijn maar wel het 2% tarief willen hebben in plaats van het 8% tarief voor de overdrachtsbelasting, moeten met een andere verklaring (ook van de site van de Belastingdienst) aantonen dat dit hun eigen woning wordt waarin ze zich inschrijven bij de gemeente. Want als het een tweede (Box 3) huis is, is het altijd 8% zoals hiervoor vermeld. Hoe lang het precies een eigen woning moet blijven is nog onduidelijk, maar het spreekt voor zich dat de Belastingdienst het als fraus legis zal bestempelen als de woning al na bijvoorbeeld een maand verhuurd gaat worden en daarmee een tweede huis wordt. Er zal dan een naheffing overdrachtsbelasting volgen.


Ook de vrijstellingen voor schenkingen zijn dit jaar extra verhoogd, met een éénmalige "corona"bonus van € 1.000. Dus aan kinderen kan dit jaar belastingvrij € 6.604 pp geschonken worden, en aan kleinkinderen € 3.244 pp.